top of page

 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

De website behoort toe aan en wordt beheerd door Gamla Skandinavien.
Gamla Skandinavien is ingeschreven onder KVK nummer 77495764, Zuiderwal 14, 7241BA Lochem, Nederland.
De inhoud van de website zoals tekst, vormgeving, afbeeldingen is eigendom van Gamla Skandinavien. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, te (her-)publiceren of te verspreiden voor openbaar of bedrijfsmatig gebruik, of om de beschermde inhoud op andere wijze te gebruiken zonder toestemming van Gamla Skandinavien.
Gamla Skandinavien is niet verantwoordelijk voor fouten op de website. Uiteraard wordt het op prijs gesteld indien je contact met ons opneemt als je onjuiste informatie op de website aantreft. Gamla Skandinavien is bevoegd om de inhoud van de website op ieder moment zonder voorafgaande mededelingen te wijzigen.

1.Totstandkoming van de overeenkomst
Een bindende overeenkomst komt tot stand tussen jou en Gamla Skandinavien wanneer je bestelling door Gamla Skandinavien is bevestigd. Gamla Skandinavien zal je per e-mail een bevestiging sturen zodra de bestelling is bevestigd. De bevestiging van ontvangst meteen na het plaatsen van je bestelling is géén bevestiging van de bestelling.

2. Prijzen, belasting en bezorging
Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Gamla Skandinavien behoudt zich het recht om onjuist weergegeven prijzen in de Gamla Skandinavien shop aan te passen.

Indien je producten besteld bij Gamla Skandinavien zal het volgende bedrag voor verzenkosten in rekening worden gebracht:

Voor bezorging van kleine artikelen die we als pakket kunnen versturen met PostNL,  hiervoor hanteren wij de tarieven van PostNL.
Voor bezorging van grotere meubelen maken wij een offerte op maat op basis van de afstand en wensen.

3 Levering
Gamla Skandinavien bevestigt en verzendt de bestelling doorgaans binnen 2 werkdagen. Gewoonlijk vindt aflevering plaats na verzending van de bevestiging.
Bezorging aan huis door postNL  of Koerier 1-2 werkdagen na ontvangst betaling.

4 Annuleren
Annuleren is mogelijk volgens de geldende algemene richtlijnen. Binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen mag het produkt zonder opgave van reden worden teruggestuurd. Op deze wet gelden een aantal uitzonderingen waaronder op maat gemaakte producten. Annuleren van je bestelling is niet mogelijk wanneer het product op jouw specifieke wensen is aangepast of speciaal voor jou is besteld.

Zodra wij de artikelen onbeschadigd retour hebben ontvangen, storten wij het aankoopbedrag, minus eventuele verzendkosten, binnen 14 dagen terug op jouw rekening. 

5 Aansprakelijkheid
Oude meubels hebben gebruikerssporen, Gamla Skandinavien is niet verantwoordelijk voor onduidelijke mankementen. Bij schommelingen tussen koude en warme, droge en vochtige omgevingen werkt hout altijd, hiervoor is Gamla Skandinavien niet verantwoordelijk.
Wanneer wij gebruikerssporen van wormschade opmerken, zullen wij deze behandelen met een bestrijdingsmiddel, echter houtwormvrije garantie kunnen wij niet geven. Gamla Skandinavien is in alle gevallen niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging.  

 


 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Reisproduct

 

Uitleg van onze algemene voorwaarden

Op al onze reizen zijn onderstaande boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Deze hebben betrekking op het gehele boekingsproces, de uitvoering en afhandeling van de reis. Bij het boeken van één van onze reisproducten conformeer jij je  dan ook aan deze voorwaarden.

 

Het boeken van een reis

Indien je een reis bij ons wilt boeken kun je de reserveringsaanvraag op onze website invullen en versturen. Wil je  het boekingsproces liever telefonisch met ons doorlopen of eventueel bij ons langskomen, neem dan contact met ons op via 06-24165525 of mail naar gamlaskandinavien@gmail.com, wij helpen je graag.

Nadat je via onze website een reserveringsaanvraag hebt verstuurd nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om jouw reis en reissom met je door te nemen. Pas dan wordt, na jouw goedkeuring, jouw reis definitief geboekt.  Zodra je telefonisch akkoord bent gegaan met de besproken reserveringsaanvraag, kunt je niet meer kosteloos annuleren of wijzigen.

 

Tijdens het boeken dien je rekening te houden met twee mogelijkheden:

 

1. De door jou geboekte reis wordt direct bevestigd door Gamla Skandinavien. In dat geval ontvangt je zo spoedig mogelijk jouw boekingsbevestiging en factuur per e-mail.

2. De door jou geboekte reis (of onderdelen ervan) moet eerst door ons worden aangevraagd. Als wij de reis volgens jouw wensen kunnen regelen is jouw boeking definitief en ontvang je automatisch de boekingsbevestiging en factuur per mail (vaak na 1 tot 10 werkdagen). Is een accommodatie volgeboekt, dan reserveren wij een gelijkwaardig alternatief voor jou. Het definitieve reisschema vind je op jouw boekingsbevestiging en factuur. Indien bepaalde programmaonderdelen of accommodaties niet bevestigd kunnen worden, of niet tegen dezelfde prijs, dan nemen wij contact met je op om te overleggen over eventuele alternatieven.

 

Algemene voorwaarden

 

1. Reisovereenkomst

 

a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Gamla Skandinavien door de reiziger.

b. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

 

2. Boeking

 

De boeking van een reis geschiedt door het ingevulde reserveringsaanvraag formulier te mailen naar Gamla Skandinavien of telefonisch de boeking door te nemen. De boeking van de reis is definitief na goedkeuring van de reiziger. Binnen tien dagen na ontvangst van de reserveringsaanvraag krijgt de reiziger een boekingsbevestiging en factuur.

 

3. Betaling

 

a. Bij boeking door de reiziger maakt Gamla Skandinavien de factuur op. Deze factuur wordt naar de reiziger per e-mail verzonden. De reiziger dient zich aan de in de factuur genoemde betalingsdata te houden; een aanbetaling en de restantbetaling. De aanbetaling dient binnen acht dagen na opmaak van de factuur voldaan te zijn. De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom plus de bijdrage aan de  garantieregeling .........(€ 7.50 per boeking) eventueel vermeerderd met de kosten voor de vliegtickets indien deze meer dan 25% van de totale reissom bedragen.

b. Het restant van de reissom dient uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.

c. Bij boeking van een reis acht weken of korter voor vertrek dient de gehele reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur, ineens te worden overgemaakt op de rekening van Gamla Skandinavien.

d. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Gamla Skandinavien.

e. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Gamla Skandinavien zal de reiziger hier telefonisch en schriftelijk op wijzen en de reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Gamla Skandinavien heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

 

4. Reissom

 

a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van Gamla Skandinavien zijn omschreven.

b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij Gamla Skandinavien bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Gamla Skandinavien behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren

 

 

 

5. Reisduur en programma

 

a. Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.

b. Bij al onze reizen staat precies aangegeven welke reisonderdelen inbegrepen zijn in de reissom. Mocht hier onduidelijkheid over bestaan dan dient u daar bij ons navraag over te doen.

 

6. Programmawijzigingen

 

Onvoorziene lokale omstandigheden kunnen er voor zorgen dat er wijzigingen in het reisprogramma moet worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. Gamla Skandinavien c.q. reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de reiziger worden gemaakt.

 

7. Annulering door de reiziger

 

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief. Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd plus de eventueel al gemaakte kosten door Gamla Skandinavien:

a. Tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling van 25% van de reissom

b. Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

c. Van 28 tot 15 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom

d. Van 15 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100 % van de reissom

 

8. Onvoldoende deelname (betreft groepsreizen)

 

Indien drie weken voor aanvang van een groepsreis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat in de publicatie, houdt Gamla Skandinavien zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betaald krijgen. Of de reiziger kan kosteloos omboeken naar een andere reis. Eventuele zelf aangeschafte vliegtickets zijn voor eigen kosten.

 

 

9. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage

 

a. De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.

b. Gamla Skandinavien is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

c. Gamla Skandinavien is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

10.  Verzekeringen

 

Gamla Skandinavien vindt het verstandig dat je goed verzekerd op reis gaat en raad je  aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om vervelende situaties te voorkomen.

 

11. Aansprakelijkheid

 

a. Gamla Skandinavien is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

b. Gamla Skandinavien is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.

Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Gamla Skandinavien en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Gamla Skandinavien kunnen worden toegerekend.

Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen  van  vluchtschema's.

 Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.

 Ziekte van de reiziger

 Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen

c. Gamla Skandinavien aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.

d. In geval Gamla Skandinavien aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

e. De aansprakelijkheid van Gamla Skandinavien voor andere schade dan die veroorzaakt is door overlijden of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

 

12. Verplichtingen van de reiziger

 

a. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

b. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door Gamla Skandinavien c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

 

13. Klachten

 

Indien er tijden de reis volgens de reiziger een tekortkoming is in de uitvoering van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst dient de reiziger dit ter plaatse zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de reisleiding, onze lokale vertegenwoordiger of ons kantoor in Nederland (contactgegevens vind je in jouw reisbescheiden). Gamla Skandinavien zal daarop proberen het ongemak naar tevredenheid op te lossen. Mocht Gamla Skandinavien daarin niet in staat zijn dan dient de reiziger ter plekke een klachtenrapport in te vullen, welke Gamla Skandinavien bij terugkomst van de reis in behandeling zal nemen. Indien de reiziger ter plaatse de klacht niet kenbaar heeft gemaakt en Gamla Skandinavien derhalve niet in staat is gesteld om de tekortkoming op te lossen vervalt het recht van de reiziger op schadevergoeding bij thuiskomst.


14. Garantieregeling.

 

15. Wijzigingskosten

 

Voor het wijzigen van een bestaande boeking betaal je € 50,= wijzigingskosten  plus de kosten voor het wijzigen van de eventuele geboekte vliegtickets. (de wijzigingskosten voor de vliegtickets zijn per maatschappij verschillend).

 

16. Prijsvoorbehoud

 

Gamla Skandinavien kan eventuele wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen doorberekenen. Als de BTW voorschriften worden gewijzigd, past Gamla Skandinavien de prijzen aan.

 

17. Persoonlijke gegevens

 

Alle door de reiziger verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk en alleen voor de daartoe betreffende doeleinden gebruikt overeenkomstig de Wet op bescherming persoonsgegevens behandeld. Wel dient Gamla Skandinavien de persoonlijke gegevens van de reiziger (deels) beschikbaar te stellen aan onze partners te weten; luchtvaartmaatschappijen, lokale vertegenwoordigers en onze reisleiders ten einde een gedegen voorbereiding en uitvoering van de reis te kunnen waarborgen.

 

18. Reisbescheiden

 

De reiziger ontvangt de reisbescheiden uiterlijk twee weken voor aanvang van de reis. Hierin treft de reiziger de vluchtgegevens, e-tickets, reisprogramma, eventuele vouchers en aanvullende reisinformatie die betrekking heeft op de bestemming en/of reis. Gamla Skandinavien vraagt de reiziger deze direct bij ontvangst te controleren op compleetheid en juistheid en eventuele onvolkomenheden per omgaande aan Gamla Skandinavien te melden zodat Gamla Skandinavien de reiziger nog voorafgaand aan de reis de juiste papieren kan toesturen.

 

19. Nederlands recht

 

Op de algemene voorwaarden en de reisovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de reis.

bottom of page